Trang chủ

Thiết bị giám sát trạm biến áp

Mã sản phẩm: 3TBK-XFMR-05

Giá bán   Liên hệ

Thiết bị được thiết kế để theo dõi nhiệt độ cực máy biến áp, giúp đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống điện.

Nguồn 220V

Ghi nhận 2 giá trị điện áp: 220 VAC và 220 VDC, hoặc 2x220 VAC, hoặc 2x220 VDC.
Giám sát tình trạng hoạt động của 6 kênh.

Nguồn 48V

Ghi nhận giá trị điện áp tại 2 vị trí, mỗi vị trí đều đo điện áp nguồn trong và điện áp nguồn ngoài.
Giám sát tình trạng hoạt động của 8 kênh.

Thông số môi trường

Thiết bị tự đo nhiệt độ, độ ẩm của mình, đồng thời đo nhiệt độ, độ ẩm của tủ rack để có thể bảo dưỡng hoặc phòng ngừa sớm.